Ivana Bursac

Privacy policy

Uslovi Kupovine i Plaćanja

 

Sve transakcije se sigurno obavljaju na zaštićenoj platformi za plaćanje (HPP). Imajte na umu da sajt IvanaBursac.com nema pristup informacijama o broju vaše kartice. Vaši podaci su zaštićeni i privatni.

Povraćaj sredstava se vrši u skladu sa pravilima kartičnih procedura i upućuje se nazad na karticu kojom je prvobitno izvršeno plaćanje. Vaša sigurnost nam je važna i trudimo se da proces bude transparentan i efikasan.

Omogućeni Načini Plaćanja

 

Naša internet prodavnica vam omogućava da platite svoje proizvode na nekoliko praktičnih načina. Možete koristiti platne kartice poput VISA, Maestro ili MasterCard, kao i DinaCard, koje podržavaju sigurno plaćanje putem interneta. Ovaj proces je uspostavljen u saradnji sa renomiranim AllSecure doo i Raiffeisen Bank, pružajući vam sertifikovanu bezbednost kroz AllSecure Payment Gateway. Sve što trebate da uradite je da unesete podatke sa svoje platne kartice.

 

Nakon unošenja podataka i potvrde plaćanja, vaša banka će autorizovati transakciju, čime se vaša porudžbina odobrava i prelazi u fazu pripreme za isporuku. Iznos koji plaćate biće privremeno rezervisan na vašoj kartici (ili računu) i neće biti dostupan za druge svrhe.

 

Transakcija će biti potpuno izvršena najkasnije u roku od 24 sata i iznos će biti skinut sa vašeg računa. Nakon toga će na vaš e-mail stići potvrda o obavljenoj transakciji, kao i instrukcije za pristup kursu koji ste odabrali.

 

Pre nego što se odlučite za internet plaćanje, preporučujemo da proverite sa izdavačem svoje kartice da li vaša kartica podržava ovu funkcionalnost.

 

Zaštita Vaših Podataka Prilikom Plaćanja

Kada unosite podatke o vašoj platnoj kartici, možete biti potpuno sigurni da se sve informacije prenose putem javne mreže u visoko obezbeđenom, kriptovanom formatu uz upotrebu SSL protokola. Dodatno, koristimo najmodernije metode tokenizacije osetljivih podataka i striktno poštujemo PCI-DSS standarde, kako bismo osigurali apsolutnu zaštitu vaših podataka.


AllSecure Payment Gateway primenjuje najviše svetske standarde zaštite i privatnosti podataka, što uključuje automatsku 3D-Secure zaštitu za sve trgovce i kupce. Ovaj mehanizam garantuje sigurnost vaše online kupovine. Vaši brojevi platnih kartica nikada neće biti sačuvani na trgovinskom sistemu, a svaki unos podataka štiti SSL enkripcija.


AllSecure Payment Gateway dosledno se pridržava zahteva kartičarskih organizacija, stalno unapređujući nivo bezbednosti kako za trgovce tako i za kupce. Od 2005. godine, sistem ima neprekidan sertifikat PCI-DSS Level 1, što predstavlja najviši standard u industriji. Ova norma definiše sve potrebne mere bezbednosti za obradu, čuvanje i prenošenje osetljivih podataka o platnim karticama. PCI standardima se štite vaši osetljivi podaci tokom celog procesa plaćanja, od trenutka unosa informacija na trgovinskoj platformi, preko komunikacije sa relevantnim bankama i kartičarskim organizacijama, pa sve do kasnijeg čuvanja tih podataka.

Povrat Sredstava

 

Kada je u pitanju povraćaj sredstava kupcu, želimo da istaknemo našu posvećenost vašoj bezbednosti. Bez obzira na razlog za povraćaj, sredstva će biti vraćena isključivo putem iste VISA, Maestro ili MasterCard, ili DinaCard kartice kojom ste izvršili plaćanje. Ova procedura obezbeđuje dodatni nivo sigurnosti za vas kao korisnika.

 

Izjava o Konverziji Plaćanja za Kupce iz Srbije:

 

Napomena, sva plaćanja će biti izvršena u srpskoj valuti – dinarima (RSD). U slučaju plaćanja stranim platnim karticama, ukupan iznos transakcije će biti konvertovan u valutu naše banke (EUR) po kursu Narodne Banke Srbije. Nakon što se transakcija finalizuje i iznos bude konvertovan, taj konvertovan iznos će biti dalje pretvoren u vašu lokalnu valutu, uz primenu kursa koji određuju operatori platnih kartica.

 

“Kindly be aware that all transactions will be conducted in the Serbian currency, dinar (RSD). In the event of payment made through international payment cards issued by foreign banks, the total transaction amount will be converted into the bank’s settlement currency, based on the prevailing exchange rate set by the Serbian National Bank. After the transaction has been settled, the previously converted amount will be further converted into your respective local currency, in accordance with the exchange rate determined by credit card associations. Due to this conversion process, there is a potential for a minor variance from the original price displayed on our website.”

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Ivana Bursać PR Mogiks, matični broj: 63421740, posvećena je čuvanju vaše privatnosti i preduzima sve potrebne korake kako bi je zaštitila.

Kao deo svojih aktivnosti, Ivana Bursać PR Mogiks može prikupljati lične podatke od korisnika.

 

Ova izjava o privatnosti opisuje vrstu informacija koje skupljamo i kako ih koristimo, sa posebnim naglaskom na zaštitu vaših podataka.

 

U ovom dokumentu pružamo smernice o tome kako možete kontrolisati prikupljanje vaših ličnih podataka prilikom korišćenja naše web stranice, kao i kako možete izmeniti informacije koje ste već podelili s nama.

 

Molimo da imate na umu da ova izjava o privatnosti ne obuhvata oglase, promocije ili nagradne igre, uključujući i banere, koje mogu biti sponzorisane ili organizovane od strane trećih strana na drugim web sajtovima ili aplikacijama, a koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Ivana Bursać PR Mogiks.

 

RUKOVALAC PODATAKA

 

Odgovorni za obradu vaših ličnih podataka je Ivana Bursać PR Mogiks.

VRSTE OBRADJENIH LIČNIH PODATAKA

 

NAVIGACIONI PODACI


Ovaj web sajt, tokom svakodnevnog funkcionisanja, automatski prikuplja određene informacije o ličnosti putem računarskih sistema i softverskih procedura koje koristi. Ove informacije se šalju putem standardnih internet protokola i obuhvataju IP adrese ili domenska imena računara koja korisnici koriste prilikom pristupanja sajtu, URI (Uniform Resource Identifier) adrese resursa koje se zahtevaju, vreme zahteva, metod koji se koristi za prosleđivanje zahteva serveru, veličina fajlova u odgovoru, digitalni kod koji označava status odgovora servera (npr. uspeh, greška itd.), i drugi parametri koji se odnose na operativni sistem i okolinu korisnikovog računara. Važno je napomenuti da ovi podaci ne služe za identifikaciju pojedinačnih korisnika prilikom pristupanja sajtu, ali se, zbog svoje prirode, mogu koristiti za identifikaciju korisnika kroz procese povezane sa podacima koji pripadaju trećim licima. Prikupljeni podaci o pristupu koriste se isključivo u svrhu generisanja anonimnih statističkih informacija o upotrebi web sajta i za proveru ispravnosti njegovog funkcionisanja. Nakon završene obrade, ovi podaci se odmah brišu. Međutim, mogu se koristiti u slučaju istraživanja odgovornosti ili u postupcima vezanim za zloupotrebu podataka.

 

PODACI O LIČNOSTI

 

Možemoo prikupljati podatke o ličnosti, što podrazumeva sve informacije koje se odnose na fizičke osobe čiji se identitet može direktno ili indirektno utvrditi, naročito putem identifikacionih oznaka kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikatori u elektronskim komunikacionim mrežama ili drugi faktori koji se odnose na fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne i društvene karakteristike tog pojedinca. Ovi podaci obično uključuju informacije kao što su ime, adresa prebivališta, e-mail adresa, lozinka, datum rođenja, pol, lokacija i podaci dati u saglasnosti sa primanjem e-mail ili SMS poruka od strane naših kupaca. Podaci koje prikupljamo koristimo isključivo u svrhu odgovora na postavljena pitanja, i biće tretirani u skladu sa ovom politikom i važećim zakonima.

 

DOBROVOLJNO DOSTAVLJENI PODACI OD STRANE KORISNIKA

 

Korisnici mogu dobrovoljno i eksplicitno dostaviti podatke o ličnosti putem registracionih obrazaca na ovom web sajtu. Ovo podrazumeva da se podaci dostavljeni od strane korisnika, kao pošiljaoca, neće automatski koristiti, već će biti sačuvani za dalju obradu. Obrada ovih podataka ima za cilj pružanje tražene usluge, i, ukoliko dobijemo saglasnost od strane korisnika, slanje informativnih i reklamnih materijala putem e-maila, uključujući i komercijalne poruke.

 

ZAŠTITA MALOLETNIH KORISNIKA

 

Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti privatnosti maloletnih korisnika. Naš web sajt je namenjen i dizajniran za osobe starije od 16 godina.

SVRHA OBRADE

 

Sami odlučujete da li ćete dobrovoljno dostaviti svoje lične podatke, posebno u slučajevima gde je dostava podataka opcionalna. U nekim situacijama, lični podaci su neophodni kako biste mogli koristiti određene funkcije. Možete biti uvereni da Ivana Bursać PR Mogiks neće prikupljati bilo kakve lične podatke osim ako ih ne dostavite dobrovoljno. Podaci koje prikupljamo koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni. Takođe, podatke možemo koristiti kako bismo poboljšali funkcionalnosti web sajta ili kako bismo Vas kontaktirali u vezi sa drugim uslugama za koje možda budete zainteresovani, uključujući one koje nudimo u saradnji sa drugim kompanijama. Podatke koje nam dostavite možemo takođe dopuniti drugim podacima koje posedujemo ili koji nam budu dostavljeni od strane trećih lica, sve u svrhu pružanja bolje usluge i zadovoljenja Vaših potreba.

 

POSTUPCI OBRADE

 

Važno je napomenuti da se obrada ličnih podataka vrši u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Ivana Bursać PR Mogiks, ili lice ovlašćeno za obradu podataka koje je imenovala Ivana Bursać PR Mogiks, obrađuju lične podatke samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni ili naknadno obrađeni. Primenjuju se posebni sigurnosni postupci kako bi se minimizirao rizik od slučajnog uništenja ili gubitka podataka, neovlašćenog pristupa, ili nezakonite ili neprikladne obrade podataka u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni. Ivana Bursać PR Mogiks je u skladu sa zakonodavstvom i vodećim međunarodnim standardima preduzeo dodatne mere za osiguravanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti prikupljenih i obrađenih ličnih podataka.

DELJENJE, KOMUNICIRANJE I ŠIRENJE PODATAKA

Podaci koje prikupljamo mogu se deliti ili komunicirati sa drugim kompanijama koje su povezane sa našim web sajtom ili trećim licima koja podržavaju naše web aktivnosti i razvoj sajta. Ponekad možemo angažovati treće strane za obradu i analizu podataka. Osim u gore navedenim slučajevima, Vaši podaci neće biti otkriveni niti prosleđeni bilo kome, osim ako to zahtevaju ugovorne obaveze ili zakon, ili ukoliko ste dali svoju saglasnost. Ivana Bursać PR Mogiks i naši obradjivači podataka preduzimaju odgovarajuće mere za očuvanje bezbednosti ličnih podataka i zaštitu njihove poverljivosti.

 

PRAVA SUBJEKTA NA KOG SE PODACI ODNOSE

 

Želimo da Vas obavestimo da imate određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima. Imate pravo na pristup, ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka, kao i pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka. Takođe imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Da biste ostvarili ova prava, možete nas kontaktirati putem pisane obaveštenja na adresu Mala pruga 52, Zemun, ili putem e-maila na ivana29bursac@gmail.com i uz to priložite kopiju identifikacionog dokumenta ili drugog odgovarajućeg dokaza. Takođe, imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Ivana Bursać PR Mogiks zadržava pravo da proveri tačnost podataka o ličnosti koje ste nam dostavili u bilo kom trenutku.

 

KOLAČIĆI (“COOKIES”)

 

Kolačići su tekstualne datoteke koje se smeštaju na hard disk vašeg računara putem našeg web sajta. Koristimo kolačiće kako bismo vam pomogli da efikasno koristite našu web lokaciju i obavljate određene funkcije. Kolačiće koji su neophodni za osnovne funkcije sajta čuvamo u vašem pretraživaču. Takođe koristimo kolačiće trećih strana za analizu vašeg ponašanja na našoj web stranici, čuvanje vaših postavki i prikazivanje relevantnog sadržaja i reklama. Upotrebu ovih kolačića ćemo obaviti samo uz vašu prethodnu saglasnost.

Možete odabrati da dozvolite ili blokirate neke ili sve ove kolačiće, ali blokiranje nekih od njih može uticati na vaše iskustvo na web sajtu. Tipove kolačića koje koristimo i vašu saglasnost ili blokadu možete pronaći u okviru postavki kolačića.

 

GOOGLE ANALITIKA

 

Naša web stranica može koristiti alate za analizu veb saobraćaja kao što su Google Analytics i/ili Unica kako bismo pratili vaše interakcije sa našom web stranicom i prikupljali informacije kao što su vreme korišćenja i vaše prethodne aktivnosti na sajtu. Ovi podaci se mogu koristiti za personalizaciju vašeg iskustva i za prikupljanje statističkih podataka o aktivnostima na našoj web stranici. U slučaju korišćenja Google Analytics-a, možemo deliti ove informacije sa Google-om kako bismo pomogli u unapređenju njihovih proizvoda i usluga. Ni mi ni Google nećemo koristiti ovaj alat za praćenje ili prikupljanje vaših ličnih podataka ili za povezivanje vaših ličnih podataka sa podacima iz Google Analytics-a.

 

“PIKSEL TAGOVI”

 

Neka od stranica koje posetite mogu takođe prikupljati informacije putem piksel tagova (takođe poznatih kao “jasni GIF-ovi”), koji se mogu deliti sa trećim licima koja podržavaju promociju našeg web sajta. Podaci prikupljeni putem ovih piksel tagova, iako ne lični, mogu biti povezani sa vašim ličnim podacima.

 

IZMENE AKTUELNE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Ivana Bursać PR Mogiks redovno pregledava svoju politiku privatnosti i, ako je potrebno, menja je u skladu sa trenutnim zakonima, organizacionim promenama ili tehnološkim napredkom. Sve izmene politike će biti objavljene na ovoj stranici.

 

Shopping Cart